تعبیر خواب کارت

 

 • تعبیر خواب کارت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کارت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کارت

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  کارت اگــر جغرافيايي يعني نقشه باشد تعبيرش ra در حرف ـ ن ـ کلمه نقشه نوشته ام ولي اگــر کارت پستي باشد خبر اســت و نوع آن بستگي دارد be واکنشي ke شما در مقابل دريافت آن در خواب نشان مي دهيد. اگــر در عالم خواب از دريافت کارت پستال خوشحال شديد خبري خوش be شما مي رسد و اگــر اندوهگين شويد خواب شما از يک خبر بد آگاهي مي دهد. چـنـانـچه کارت پستال حاوي تصوير صورت باشد نيز همان تعبير ra دارد منتها از شخصي be شما خبر مي رسد و عکس العمل شما نشان دهنده خوبي و بدي خبري اســت ke دريافت مي داريد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE