تعبیر خواب کاخ

 

 • تعبیر خواب کاخ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کاخ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کاخ

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد در تالارهاي كاخي سرگردانيد و be ابهت و عظمت آن نگاه مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه اميدهايتان پررنگ تر خواهد شــد و مقام جديدي be عهده خواهيد گرفت .

  2ـ ديدن رقص و پايكوبي مردان و زنان و شنيدن گفتگوي افراد متشخص در تالار كاخ ؛ علامت همنشين شدن ba افرادي برجسته خواهد بود ... اگــر دختري از طبقة متوسط خواب ببيند كه در چنين ميهماني اي شركت دارد ؛ نشانة آن اســت كه در اثر بخشش ديگران يا ازدواج مقام بالايي be دست مي آورد ... اگــر دختري از طبقة فقير چنين خوابي ببيند ؛نشانة آن اســت كه خيالبافيهاي ناسالم و افكار پوچ و توخالي بيشتر اوقات بيداري او ra پر مي كند ؛ او بعد از اين خواب بايد سعي كند ba تلاش و كار صادقانه زندگي خود ra متحول كند و در برابر جاه طلبيهاي خود مقاومت كند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE