تعبیر خواب کابين

تعبیر خواب کابين

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب کابين
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کابين » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کابين

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  کابين يک کلمه فرانسوي اســت کــه بــه زبان ما وارد شده و بــه معني اتاق کوچک است.در کشتي هاي مسافربري سابق اتاق هائي را در اختيار مسافران قرار مي دادند کابين مي گفتند. کابين در خواب هاي ما انعکاسي اســت از ميل بــه گوشه گيري و انزواطلبي کــه اين يا بــه ميل و دل خواه خودتان اتفاق مي افتد يا تحميلي است. چنان چــه در خواب خود را درون يک کابين ديديد؛ اعم از کابين تلفن؛ کابين کشتي يا هــر نوع اتاقک ديگر نشان آن اســت کــه از ديگران جدا مي شويد و از حادثه اي خود را کنار مي کشيد يا حداقل قهر مي کنيد.در خواب در هــر اتاق کوچکي باشيد و در آن حالت فکر کنيد کــه آن کابين اســت همان کابين تلقي مي شــود نه اتاق و همان مفهوم انزوا و جدائي و قهر را دارد. اگــر ديگري را درون کابين ببينيد بــه ديدار کسي نايل مي شويد کــه چندي اســت از شما دور بوده و او را نديده ايد. اگــر در خواب ببينيد کــه خودتان درون کابين هستيد و ديگري بيرون يا بر عکس او درون کابين باشد و شما در بيرون و در چنين وضعيتي بخواهيد بــا هم حرف بزنيد در حالتي کــه صداي يکديگر را نمي شنويد و در عالم خواب براي شنيدن صداي او و رساندن صداي خويش تلاش کنيد نشان آن اســت کــه بــا ديگران اختلاف سليقه و عقيده پيدا مي کنيد. اين تلاش براي رساندن صدا و گرفتن پيام انعکاس اختلاف اســت بين شما و اطرافيانتان و چنان چــه همسرتان درون کابين باشد اختلاف جنبه خانوادگي پيدا مي کند. چــون همسرتان نماينده خانواده اســت کــه در خواب بر شما ظاهر مي گردد. چنان چــه در خواب لباستان درون کابين بــه ميخ آويخته و خودتان در بيرون کابين هستيد و نمي توانيد در را باز کنيد کــه لباستان را برداريد بين شما و همسرتان اختلاف پيدا مي شــود و مدتي از يکديگر جدا مي مانيد ضمنا آبروي شما مطرح مي شود. اگــر ببينيد درون کابين قرار داريد و در اين حالت کابين حرکت مي کــنــد خوب نيست و بهتر اســت صدقه بدهيد تــا رفع بلا شــود .

   

  برچسب‌ها

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب کابين”

  دیدگاه ها بسته شده اند.