تعبیر خواب کابين

 

 • تعبیر خواب کابين
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کابين » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کابين

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  کابين يک کلمه فرانسوي اســت ke be زبان ما وارد شده و be معني اتاق کوچک است.در کشتي هاي مسافربري سابق اتاق هائي ra در اختيار مسافران قرار مي دادند کابين مي گفتند. کابين در خواب هاي ما انعکاسي اســت از ميل be گوشه گيري و انزواطلبي ke اين يا be ميل و دل خواه خودتان اتفاق مي افتد يا تحميلي است. چنان چــه در خواب خود ra درون يک کابين ديديد؛ اعم از کابين تلفن؛ کابين کشتي يا هــر نوع اتاقک ديگر نشان آن اســت ke از ديگران جدا مي شويد و از حادثه اي خود ra کنار مي کشيد يا حداقل قهر مي کنيد.در خواب در هــر اتاق کوچکي باشيد و در آن حالت فکر کنيد ke آن کابين اســت همان کابين تلقي مي شــود نه اتاق و همان مفهوم انزوا و جدائي و قهر ra دارد. اگــر ديگري ra درون کابين ببينيد be ديدار کسي نايل مي شويد ke چندي اســت از شما دور بوده و او ra نديده ايد. اگــر در خواب ببينيد ke خودتان درون کابين هستيد و ديگري بيرون يا بر عکس او درون کابين باشد و شما در بيرون و در چنين وضعيتي بخواهيد ba هم حرف بزنيد در حالتي ke صداي يکديگر ra نمي شنويد و در عالم خواب براي شنيدن صداي او و رساندن صداي خويش تلاش کنيد نشان آن اســت ke ba ديگران اختلاف سليقه و عقيده پيدا مي کنيد. اين تلاش براي رساندن صدا و گرفتن پيام انعکاس اختلاف اســت بين شما و اطرافيانتان و چنان چــه همسرتان درون کابين باشد اختلاف جنبه خانوادگي پيدا مي کند. چــون همسرتان نماينده خانواده اســت ke در خواب بر شما ظاهر مي گردد. چنان چــه در خواب لباستان درون کابين be ميخ آويخته و خودتان در بيرون کابين هستيد و نمي توانيد در ra باز کنيد ke لباستان ra برداريد بين شما و همسرتان اختلاف پيدا مي شــود و مدتي از يکديگر جدا مي مانيد ضمنا آبروي شما مطرح مي شود. اگــر ببينيد درون کابين قرار داريد و در اين حالت کابين حرکت مي کــنــد خوب نيست و بهتر اســت صدقه بدهيد تا رفع بلا شــود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE