تعبیر خواب کابوس

 

 • تعبیر خواب کابوس
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کابوس » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کابوس

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  کابوس : شما بي جهت خود ra نگران کرده ايد

  ديدن كابوسهاي ترسناك ؛ نشانة آن اســت كه در حرفه و شغل خو شكست خواهيد خورد ... اگــر زن جواني كابوسهاي ترسناك ببيند ؛ نشانة آن اســت كه در زندگي نوميد و مأيوس خواهد شــد ... و طعم تلخ تحقيرهايي ناشايست ra خواهد چشيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE