تعبیر خواب کابل

 

 • تعبیر خواب کابل
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب کابل » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب کابل

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  کابل در خواب هاي ما نشان امنيت اســت و be هــر صورتي ke باشد و ببينيد بد نيست. اگــر در خواب ببينيد ke خودتان کابل کشي مي کنيد امنيت be وجود مي آوريد و تسکين خيال و آرامش قلب مي يابيد. اگــر از خانه خويش be بيرون کابل مي کشيد آرامش و سکون و امنيت ra be ديگران نيز مي دهيد و اگــر از بيرون be خانه خويش کابل کشي مي کنيد تعبير همان اســت ke در آغاز نوشتم. اگــر ديديد عده اي مشغول کشيدن کابل هستند امنيت عمومي be وجود مي آيد يا مژده اي be هــمــه کساني ke در اطرافتان هستند مي رسد ke سبب خوشحالي مي شود. اگــر ديديد جايي ke ديگران کابل کشي مي کـنـنـد be شما تعلق دارد امنيت کلي حاصل مي کنيد و مجموع حوادثي ke اتفاق مي افتد be سود شما تمام مي شــود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE