تعبیر خواب چکش

 

 • تعبیر خواب چکش
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب چکش » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب چکش

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  چکش در خواب هاي ما عاملي اســت قاطع و نيرومند ... اين هم مي تواند يک وسيله باشد و هم مــمــکن اســت يک شخص ke ba قدرت و قاطعيت کارها ra انــجـام مي دهد و be امور سر سامان مي بخشد. چنان چــه در خواب ببينيد ke چکشي محکم و خوب در دست داريد ke از داشتن آن خوشحاليد عاملي be کارهاي شما سر و سامان مي بخشد يا شخصي be شما کمک مي کند. همين تعبير هست اگــر کسي چکشي be دست شما بدهد يا از دکان بخريد ولي اگــر چکشي در دست داشته باشيد و آن ra be زمين بيفکنيد و يا be علتي از دست بدهيد تعبير معکوس مي شــود و عوامل سامان بخش زندگي خود ra از دست مي دهيد و بي ياور مي مانيد. ميخ کوبيدن انفاذ عقيده و اراده اســت مخصوصا اگــر be وسيله چکش باشد؛ اگــر چکش شما از آهن بود نشان استحکام و قدرت است. اگــر از نقره و طلا بود فريب و نيرنگ و دروغ اســت ke be آن مجهز مي شويد.

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  چکش : be هدف رسيدن

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن چكش در خواب ؛ نشانة آن اســت كه براي رسيدن be ثروت بايد از موانع دلسرد كننده اي عبور كنيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE