تعبیر خواب چوب زير بغل

 

 • تعبیر خواب چوب زير بغل
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب چوب زير بغل » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب چوب زير بغل

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد ba كمك چوب زير بغل راه مي رويد علامت آن اســت كه وضعيت مالي شما متزلزل خواهد شــد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد چوب زير بغل از دست شما مي افتد و مي شكند ؛ نشانة آن اســت كه از سپردن كارهاي خود be دست ديگران پشيمان خواهيد شــد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد كسي be كمك چوب زير بغل راه مي رود ؛ علامت آن اســت كه كارهايتان ba نتايجي مطلوب همراه خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE