تعبیر خواب چهره

تعبیر خواب چهره

 

 • تعبیر خواب چهره
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب چهره » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب چهره

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن چهره هاي شاد و خندان در خواب ، علامت سعادت و خوشبختي است .

  2ـ ديدن چهره هاي اندوهگين و اخمو ، نشانة بدبختي و درد سر است .

  3ـ ديدن چهرة زشت در خواب ، علامت اختلاف و مشاجره است .

  4ـ اگر عاشقي خواب ببيند چهرة معشوقش پير به نظر مي رسد ، علامت آن است كه شادماني دوستي ها به جدايي و اندوه ختم مي شود .

  5ـ ديدن چهره هاي مرموز و ناآشنا در خواب ، علامت آن است كه بدبختي گرد شما را فرا مي گيرد .

  6ـ ديدن چهره خود در خواب ، علامت اضطراب و نگراني است . اگر افراد متأهل چنين خوابي ببينند ، علامت جدايي و طلاق است .

  7ـ اگر در خواب به چهرة خود در آينه نگاه كنيد ، علامت آن است كه در عملي كردن نقشه هاي خود براي پيشرفت در زندگي ناتوان خواهيد بود . از خود نوميد مي شويد و ارزش دوستان را ناديده مي گيريد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE