تعبیر خواب چمنزار

 

 • تعبیر خواب چمنزار
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب چمنزار » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب چمنزار

   

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد بر چمنزاري يك دست قدم مي زنيد ؛ علامت آن اســت كه در زندگي شما موقعيتهاي نشاط آور بسياري وجود خواهد داشت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد ba خانوادة خود در چمنزاري مشغول شادي و تفرج هستيد ؛ نشانة آن اســت كه در شغل خود be موفقيت دست خواهيد يافت .

  3ـ اگــر دختري خواب ببيند بر چمنزاري در انتظار دوست خود نشسته اســت ؛ نشانة آن اســت كه be آرزوهاي خود دست خواهد يافت ... ديدن چمنزاري خشكيده در خواب ؛ علامت جدايي و اختلافات اســت .

  4ـ اگــر خواب ببينيد مارها روي چمنزاري مي خزند ؛ نشانة آن اســت كه رفتار خشونت آميز ديگران شما ra ناراحت و مأيوس مي سازد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE