تعبیر خواب چفت

 

 • تعبیر خواب چفت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب چفت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب چفت

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  چفت کدبانو و زن خانه اســت ... چفت در خواب هاي ما کسي اســت ke هم مي تواند ريخت و پاش داشته باشد و مال شوهرش ra از بين ببرد و هم قادر اســت امساک کــنــد و از شوي خويش مردي مال دار و مرفه بسازد. اگــر چفت در شکسته و گسيخته و کج و معوج باشد زني ول خرج و مسرف و ندانم کار نصيب بيننده خواب مي شــود ke مال شوهرش ra از بين مي برد. چفت براي دختر و پسر جوان گوياي روابط عاطفي اســت و be عشق و ازدواج بر مي گردد ke be هــر حال ديدن چفت سالم خوب اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE