تعبیر خواب پی

 

 • تعبیر خواب پی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پی

   

  محمد بن سيرين گويد :

  پي در خواب ؛ جمع كننده حال و كار او اســت ... اگــر be خواب بيند كه پي بر اندام او خشك شــد يا يكي است؛ دليل كه دوستي كه جمع كننده كار وحال او بود؛ از او غائب شود؛ يا از دنيا رحلت كند. اگــر بيند پي ها بر تن او خشك شدند؛ دليل كه از دوستان مفارقت جويد.

   

  ابراهيم كرماني گويد :

  پي هاي تن؛ دليل بر خويشان و اهل بيت است. اگــر بيند پي هاي او درشت و قوي بودند؛ دليل كه خويشان و اهل بيت او بدحال و ضعيف شود.

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE