تعبیر خواب پيکان

 

 • تعبیر خواب پيکان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پيکان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پيکان

   

  در خواب ديدن؛ مردي بزرگ و خطر بسيار است. اگــر بيند كه پيكان تيز يافت يا كسي be وي بخشيد؛ دليل بر درستي كار كه بدو رسد.

  جابر مغربي گويد:

  ديدن پيكان در خواب قوه اســت در سخني؛ كه بيننده خواب ba خصم گويد: خاصه كه پيكانش پولاد و روشن بود. اگــر شكسته يا زنگار گرفته بيند؛ تاويلش be خلاف اين است.

  آنلي بيتون مى‏ گويد:

  1ـ ديدن پيكان در خواب ؛ نشانة آن اســت كه دورة رنج و اندوه be پايان خواهد رسيد و شادماني و جشن و سفرهاي لذتبخش در پيش رو خواهيد داشت .

  2ـ ديدن پيكان شكسته در خواب ؛ نشانة آن اســت كه be يأس و اندوه be علت شكست در عشق ؛ مبتلا خواهيد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE