تعبیر خواب پيپ

 

 • تعبیر خواب پيپ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پيپ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پيپ

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد:

  پيپ وسيله اي براي تدخين اســت ke ما در فارسي be آن چپق مي گوييم. تمام وسايل تدخين تعابيري مشابه دارند مگر سيگار ke اندکي فرق مي کــنــد ke be جاي خود گفته مي شود. اگــر کشنده پيپ باشيم و در خواب پيپ ببينيم تعبير خاصي ندارد چــون در بيداري وسيله دست ماست ولي اگــر کشنده پيپ نباشيم و پيپ در خواب ببينيم کدورت و ملال خاطر اســت be اندازه دودي ke از پيپ بر مي خيزد و be چشم و دهان و بيني ما مي رود. اگــر کسي be ما پيپ داد از جانب او آزردگي مي يابيم و اگــر ما be کسي پيپ تعارف کرديم از سوي ما رنجيده خاطر مي گردد. داشتن پيپ در کيف مخصوص يا در جيب اختفاي غم و اندوه اســت از نظر ديگران. اگــر در خواب ديديم پيپ ما گمشده و be دنبال آن مي گرديم کاري هست ke نمي خواهيم انــجـام دهيم ولي تظاهر مي کنيم و خود ra سرگرم نشان مي دهيم و اين مورد در روزهاي آينده براي بيننده خواب پيش مي آيد.

   

  ليلا برايت مى‏ گويد:

  مشاهده‏ ى پيپ در خواب؛ نشانه‏ ى آشنايى ba افراد جديد است.

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد:

  اگر در خواب يك پيپ قديمى ببينيد؛ يعنى دچار زيان مالى خواهيد شد. كشيدن پيپ در خواب؛ بيانگر آن اســت كه يكى از دوستان قديميتان ra مى‏ بينيد.

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE