تعبیر خواب پيه خوردن

 

 • تعبیر خواب پيه خوردن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پيه خوردن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پيه خوردن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر كسي be خواب ديد پيه خورد؛ دليل كه خير و منفعت و فراخي يابد. اگــر بيند پيه گوسفند داشت و مي خورد؛ دليل اســت be قدر آن وي ra مال حلال آيد. اگــر بيند كه پيه جانوري مي خورد و گوشت او حلال است؛ دليل كه مال حلال يابد.

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  ديدن پيه در خواب بر سه وجه باشد.

  اول: نعمت و فراواني.

  دوم: مال و منفعت.

  سوم: گشايش كارهاي بسته

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE