تعبیر خواب پيشی گرفتن

 

 • تعبیر خواب پيشی گرفتن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پيشی گرفتن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پيشی گرفتن

   

  محمدبن سيرين گويد :

  اگر ديد در كاري بر كسي پيشي گرفت از كارهاي دين؛ مثل عبادت يا حج و غزا و آن چــه بدين ماند؛ دليل كه در آخرت رستگاري يابد و او ra نزد خداي تعالي ثواب است. اگــر از كسي بر كار دنيائي پيشي گرفت؛ دليل كه عز و اقبال و مال يابد.

   

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

  پيشي گرفتن درخواب در كارهاي خير و صلاح؛ دليل بر خير و صلاح دو جهاني است.

  اگر ديد پيشي گرفت در كار شر و فساد؛ دليل كند بر فساد دو جهاني

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE