تعبیر خواب پيشه

 

 • تعبیر خواب پيشه
 •  

  برای مشاهده « تعبیر خواب پيشه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پيشه

   

  محمد بن سيرين گويد :

  اگر بيند پيشه خود ra رها كرد و be پيشه از آن بهتر مشغول شد؛ دليل كه كارش و حالش بهتر شــود و در كسب و كار وي نيكي پديد آيد. اگــر ديد كه پيشه هاي گوناگون همي كرد؛ اگــر آن پيشه ها نيكو است؛ دليل بر خير و نيكوئي كار كند. اگــر بد است؛ دليل بر شر و بدي است. اگــر ديد بعضي از پيشه ها بد اســت و بعضي نيك؛ هــر كدام قوي تر اســت حكم بدان كنند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE