تعبیر خواب پول خرد

 

 • تعبیر خواب پول خرد
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پول خرد » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پول خرد

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن پول خرد در خواب ؛ نشانة انــجـام كارهايي مشقت بار و سخت اســت و همچنين نارضايتي دوستان از شما

  2ـ گم كردن پول خرد در خواب ؛ نشانة شكست خوردن و تسليم حرف ديگران شدن اســت .

  3ـ پيدا كردن پول خرد در خواب ؛ نشانة پيشرفتن اميدها و آرزوهاي شما be شكل دلخواه اســت .

  4ـ شمردن پول خرد در خواب ؛ نشانة انضباط و صرفه جويي شما در زندگي اســت .

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE