تعبیر خواب پوشاک

 

 • تعبیر خواب پوشاک
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پوشاک » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پوشاک

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن لباس هايي كثيف و مندرس در خواب ؛ نشانه آن اســت كه ديگران بــرای آسيب رساندن be شما نيرنگ می زنند ؛ بايد مراقب تماسهاي خود ba بيگانگان باشيد .

  2ـ اگــر زني در خواب لباسهايش ra كثيف و مندرس ببيند ؛ علامت آن اســت كه اگــر در تماسهاي خود ba ديگران مراقب نباشد دامنش لكه دار خواهد شــد ... ديدن لباس نو و پاكيزه در خواب ؛ نشانة سعادت اســت .

  3ـ اگــر خواب ببينيد لباسهاي فراواني  داريد ؛ نشانة آن اســت كه براي گذراندن زندگي محتاج خواهيد شــد ... اگــر فرد جواني چنين خوابي ببيند ؛ علامت آن اســت كه در آينده ba اميدها و نااميديهاي فراوان مواجه خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE