تعبیر خواب پوتين

 

 • تعبیر خواب پوتين
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پوتين » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پوتين

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  پوتين پاي افزاري اســت مستحکم ke در راه پيمائي هاي سخت و طولاني be پا مي کنيم. معبران کهن در مورد انواع پاي افزارها مثل کفش؛ پوتين؛ چکمه؛ گيوه؛ و چيزهاي ديگر مطالبي نوشته اند ke ba زندگي ماشيني امروز ke بسياري از مسائل تغيير جا يا تغيير شکل داده اند تطبيق نمي کــنــد و درست be نظر نمي رسد. مثلا نوشته اند اگــر کسي ببيند ke پوتين يا کفش نو be پا دارد کنيزک تازه اي از بازار مي خرد ke امروز نه کنيزک هست و نه بازار برده فروشان. ba توجه be تعريف هائي ke از خواب داريم ke بيشتر يا هــمــه آن ها از نظر علمي ثابت شده پوتين قدرت و توان جسمي و روحي مرد اســت ke ba آن مي تواند be جنگ مشکلات زندگي برود و راه هاي دشوار ra در نوردد. اگــر در خواب ديديد ke پوتين مي پوشيد و بند هاي آن ra گره مي زنيد و محکم مي کنيد be سفري پر تلاش و تقلا مي رويد يا تحولي در زندگي عادي شما پيدا مي شــود ke باز مستلزم فعاليت و پيگيري اســت و شما ra be کاري بيشتر از گذشته وا مي دارد. اگــر پوتين کهنه be پا داشتيد خواب شما مي گويد در انــجـام کاري ke مي کنيد موفق نخواهيد بود يا اندوه و ملالي پيش مي آيد. همين حالت شديد تر اســت وقتي در خواب ببينيد ke لباس نو و تميز پوشيده ايد امــا پوتين يا کفش کهنه و مندرس be پا داريد. پوتين لنگه be لنگه و نا همرنگ اشتباه در انتخاب راه است(نه هدف) و يا اين اســت ke کسي be شما خيانت ميکند ke باز هم نتيجه هــر دو نا بساماني اســت و خواب شما مي گويد فعلا از راهي ke در پيش داريد باز گرديد و فکر کنيد و مدتي منتظر بمانيد تا راه بهتري بيابد. هدف خوب اســت راه مناسب نيست. پوتين از کسي گرفتن قبول تقويت و حمايت از جانب ديگران اســت و پوتين be کسي دادن کمک و ياري be ديگران است. پوتين خريدن نيازي ra خبر ميدهد ke be تقويت و حمايت و کمک ديگران داريد. اگــر در خواب ببينيد ke پوتين شما be پاي ديگران اســت فريب مي خوريدو محصولي ra از دست مي دهيد. مالي ke حاصل تلاش و کار شما بود. چـنـانـچه خود شما پوتين متعلق be ديگري ra پوشيده باشيد تعبير عکس اين اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE