تعبیر خواب پنکه

 

 • تعبیر خواب پنکه
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پنکه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پنکه

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  ديدن پنکه در خواب فرح و شادي اســت اگــر در فصل استفاده از پنکه باشد و در غير فصل؛ مزاحمت است. چـنـانـچه در خواب ببينيد هوا گرم اســت و شما پنکه اي داريد ke باد خنک مي زند موجبي براي خوشحالي و شادي be دست مي آوريد و در روزهاي آينده مسرور خواهيد شــد ولي اگــر ديديد هوا سرد اســت و پنکه شما کار مي کند؛ کسي براي شما دردسر و مزاحمت be وجود مي آورد. خانم ايتانوس مي گــفــت تمام چيزهايي ke تمدن در اختيار نهاده اگــر بجا و be موقع باشد در خواب خوب اســت و در غير اين صورت دردسر و زحمت و ناراحتي اســت ke از آن جمله اســت پنکه. پنکه اي ke خاموش باشد دلخوشي اســت و پنکه اي ke نتوانيد آن ra be کار بياندازيد زحمت و ناراحتي اســت ke پيش مي آيد و گوياي تلاشي اســت ke بايد در روزهاي آينده انــجـام دهيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE