تعبیر خواب پند دادن

 

 • تعبیر خواب پند دادن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پند دادن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پند دادن

   

  محمد بن سيرين گويد :

  اگر مردي بيند كه كسي او ra پند مي داد؛ كه در آن پند؛ او ra صلاح دين و رستگاري آخرت بود؛ دليل كند بر بشارتي كه در آن خير دين و دنياي او بود. اگــر be خلاف بيند؛ دليل بر فساد و تباهي دين و دنياي او بود.

   

  جابر مغربي گويد:

  پند دادن درخواب كسي را؛ اگــر در آن صلاح دين است؛ نيك اســت و پند دهنده فرشته مقرب است؛ كه بشارت دهد صاحب خواب ra be خيرات؛ كه بدو خواهد رسيد؛ تا شكر آن بجاي آورد و پند دادني كه در آن فساد دين است؛ پند دهنده آن ديو رجيم است؛ كه او ra خبر مي دهد از فساد كار او و توبه بايد كردن و be خدا بازگشتن؛ تا او ra از شر و فساد نگاه دارد و از عذاب حق تعالي رسته گردد.

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد:

  اگر در خواب ببينيد كه احتياج داريد كسى شما ra نصيحت كند؛ يعنى در كارهايتان دچار مشكل شده‏ايد. اگــر در خواب كسى شما ra نصيحت كرد؛ بيانگر آن اســت كه be مقامات بالايى دست پيدا مى‏كنيد. اگــر زنى خواب ببيند كه او ra نصيحت اخلاقى مى‏كنند؛ يعنى ba يكى از دوستانش اختلاف پيدا مى‏ كند.

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE