تعبیر خواب پنجره

 

 • تعبیر خواب پنجره
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پنجره » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پنجره

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  نگاه کردن از پنجره : يک ديدار منتفي شده

  وارد شدن از پنجره : شکست خوردن يک اقدام

  بسته : موانع بر سر راه برنامه هاي ريخته شده

  باز : حمايت آسان

  نورگير : اضطراب

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد:

  1ـ ديدن پنجره در خواب ؛ علامت آن اســت كه تلاشهاي شما براي رسيدن be آرزوهاي درخشان ؛ نقش بر آب خواهد شــد .

  2ـ ديدن پنجره هاي بسته در خواب ؛ علامت آن اســت كه از عزيزان خود جدا خواهيد شــد .

  3ـ ديدن پنجره هاي شكسته در خواب ؛ علامت آن اســت كه سوء ظن هايي مصيبت بار be شما هجوم خواهد آورد .

  4ـ نشستن بر لب پنجره در خواب؛ علامت آن اســت كه قرباني حماقت خود خواهيد شــد .

  5ـ اگــر خواب ببينيد از پنجره وارد خانه مي شويد ؛ علامت آن اســت كه براي رسيدن be مقصود خود ؛ از ابزار و وسايلي نادرست استفاده مي كنيد .

  6ـ اگــر خواب ببينيد از پنجره اي فرار مي كنيد و be بيرون مي رويد ؛ علامت آن اســت كه ba درد سري دست be گريبان مي شويد كه شما ra از حركت باز مي دارد .

  7ـ اگــر در خواب از پنجره اي  be بيرون نگاه كنيد و چيزهايي عجيب be چشمتان بخورد ؛ علامت آن اســت كه در پيش بردن شغل مورد علاقة خود ba شكست روبرو مي شويد .

   

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  ديدن پنجره ‏اى باز در خواب؛ نشانه‏ ى آن اســت كه موفقيت‏هاى بسيارى پيش رو داريد. ديدن پنجره‏اى بسته در خواب؛ نشانگر بروز مشكلات است. اگــر خواب ببينيد كه از پنجره be طرف بيرون پريده‏ايد؛ ببيانگر بروز اختلافات اســت .

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE