تعبیر خواب پل عابر پیاده

 

 • تعبیر خواب پل عابر پیاده
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پل عابر پیاده » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پل عابر پیاده

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ اگــر خواب ببینید از روی پلی ke بر رودخانه زلالی زده اند ؛ عبور می کنید ؛ علامت آن اســت ke کاری لذت بخش و پرمنفعت be دست می آورید ... امــا اگــر آب رودخانه گل آلود باشد ؛ نشانه زیان و پریشانی موقتی اســت .

  ۲ـ اگــر زنی خواب ببیند از روی پلی ke بر رودخانه زلالی زده اند عبور می کــنــد ؛ نشانه آن اســت ke ba همسری ke اخلاقی معتدل دارد ازدواج خواهد کــرد ... ولــی اگــر آب رودخانه گل آلود باشد ؛ ba همسری عصبانی ازدواج می کــنــد .

  ۳ـ اگــر زنی خواب ببیند از روی پلی ؛ در آب پاکیزه رودخانه می افتد ؛ علامت آن اســت ke دوران بیوه بودن او ba ازدواجی be پایان می رسد ... امــا اگــر آب زلال و پاکیزه نباشد ؛ نشانه آینده ای تاریک خواهد بود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE