تعبیر خواب پلکان

 

 • تعبیر خواب پلکان
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پلکان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پلکان

   

  آنلي بيتون می‏ گويد :

  1ـ بالارفتن از پلكان در خواب ؛ نشانة سعادت و خوشبختي فراوان اســت .2ـ افتادن از پله ها در خواب ؛ نشانة آن اســت كه از روي حسادت از شما بيزار خواهد شــد .3ـ پايين آمدن از پلكان در خواب ؛ نشانة آن اســت كه روابط عاشقانة شما be شكست خواهد انجاميد .4ـ ديدن پلكاني پهن و زيبا در خواب ؛ نشانة بدست آوردن شهرت و ثروت اســت .5ـ اگــر خواب ببينيد ديگران از پلكان پايين مي روند ؛ نشانة آن اســت كه اوضاع نامساعد جاي فراغت و آسايش ra خواهد گرفت .6ـ نشستن بر پله ها در خواب ؛ نشانة آن اســت كه be تدريج بر ثروت شما افزوده خواهد شــد .

   

  اچ ميلر می گويد :

  اگر خواب ببينيد كه از پله برقى استفاده مى‏كنيد؛ يعنى براى رسيدن be هدف خود بايد سخت تلاش كنيد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE