تعبیر خواب پليس

 

 • تعبیر خواب پليس
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پليس » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پليس

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  پليس : غصه

   

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  ديدن پليس در خواب؛ بيانگر آن اســت كه بايد بيشتر مراقب خودتان باشيد تا دچار اشتباه نشويد. اگــر خواب ببينيد كه پليسى be شما كمك مى‏كند؛ نشانه‏ى آن اســت كه ba آگاهى اتفاق بدى ra از خودتان دور مى‏ كنيد.

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد پليس شما ra be خاطر جرمي كه مرتكب نشده ايد دستگير مي كند ؛ علامت آن اســت كه be شكل باور نكردني از رقباي خود پيش مي گيريد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد پليس شما ra be خاطر جرمي كه مرتكب شده ايد دستگير مي كند ؛ علامت آن اســت كه ba حوادثي نامطلوب روبرو خواهيد شــد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد پليسي ba دادن قول شرف در مقابل قاضي آزاد مي شويد ؛ علامت آن اســت كه در كارهاي زندگيتان شاهد تغييرات و نواساناتي خواهيد بود .

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE