تعبیر خواب پلو

 

 • تعبیر خواب پلو
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پلو » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پلو

   

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  پلو يا برنج پخته حاجت است. چـنـانـچه در خواب ديديد ke از برنج پلو مي پزيد يا ديگري برنج پخته و پيش روي شما نهاده حاجت شما روا مي شــود و be آرزويي ke داريد مي رسيد ke بيشتر جنبه مالي دارد نه معنوي. دادن برنج پخته يا پلو be ديگران برآوردن حاجت آنهاست و خوردن پلو بهره مندي از خير و نيکي و نعمت است. اگــر روي پلو زعفران ريخته بودند در راه رسيدن be هدفي ke داريد ملال و اندوهي پيش مي آيد ke زود رفع مي شود. خوردن پلو ba ترشي غم است. ba ماست خشم است. ba دوغ غم و اندوه است. چـنـانـچه ببينيد ke پلو ra ba ماست مي خوريد حاجت شما برآورده مي شــود امــا be علتي خشمگين مي شويد. be هــر حال ديدن پلو در خواب بد نيست. دختران جوان دم بخت اگــر در خواب ببينند ke پلو مي خورند يا پلو پيش روي آنها نهاده اند و يا سر سفره اي نشسته اند ke ظرف هاي پلو در آن چيده شده شوهر مي کنند. خوردن پلو در خواب ba مرغ بهتر از خوردن پلو ba گوشت است. چـنـانـچه در خواب ديديد ke پلو مي خوريد امــا پلوي شما شلتوک يا شن و ريگ دارد براي شما زحمت be وجود مي آورند و کسي هست ke خيانت مي کــنــد و دروغ مي گويد .

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE