تعبیر خواب پستچی

 

 • تعبیر خواب پستچی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پستچی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پستچی

   

  لیلا برایت مى ‏گوید :

  دیدن پستچى در خواب ؛ نشانه ‏ى شادى و خوشحالى اســت ... اگــر خواب ببینید ke ba یک پستچى برخورد مى ‏کنید ؛ بیانگر شنیدن اخبار مهم و شادى بخش اســت .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ اگــر خواب ببینید پستچی نامه هایی be شما می دهد ؛ نشانه آن اســت ke be زودی اخباری شادی بخش خواهید شنید .

  ۲ـ شنیدن صدای سوت پستچی در خواب ؛ علامت مهمان ناخوانده اســت .

  ۳ـ اگــر خواب ببینید پستچی بی آنکه نامه ای be شما بدهد از کنار خانه تان می گذرد ؛ نشانه آن اســت ke دچار اندوه و نومیدی خواهید شــد .

  ۴ـ اگــر خواب ببینید be پستچی نامه ای می دهید تا برایتان پست کــنــد ؛ نشانه آن اســت ke در اثر حسادت be دیگران رنج خواهید برد .

  ۵ـ گفتگو ba پستچی در خواب ؛ علامت آن اســت ke وارد ماجراهای رسوایی آور می شوید .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE