تنهایی در بهشت هم ارزش ندارد

ایران کلوب

تعبیر خواب پسته

تعبیر خواب

 

برای مشاهده « تعبیر خواب پسته » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب پسته

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می تواند سرگرم کننده یا امید بخش هم باشد . دیدن پسته در خواب به این معنی است که فکر می کنید و چنانچه دیدید ظرفی پسته مقابل خویش دارید خواب شما می گوید که در روزهای آینده ذهن و فکری مشغول خواهید داشت و به چیز یا چیزهایی که پیش می آیند فکر می کنید . اگر زن ها در خواب پسته ببینند غیبت می کنند و پشت سر این و آن حرف می زنند . چنانچه ببینید که کسی پسته به شما داد باعث آشفتگی خاطر شما می شود و اگر دهنده پسته آشنا باشد موضوع خانوادگی است . پوست پسته بدون مغز در خواب غم است و نتیجه مایوس کننده یک کار به خصوص که انجام می دهید . اگر ظرفی پر از پوست پسته در خواب دیدید در کاری شکست می خورید ولی اگر مغز پسته دیدید توفیق خواهید یافت و بدون زحمت زیاد سودی قابل توجه عایدتان می شود . اگر مردی زن دار و متاهل ببیند که همسرش به او مغز پسته تعارف می کند صاحب فرزند خوب رو و باهوش و فراستی می شود . درخت پسته خانواده پرهیاهو و شلوغ است . چنانچه مردی سالمند ببیند که در خانه اش درخت پسته روئیده و بار پسته تازه دارد همه افراد خانواده اش یک جا جمع می شوند و موردی پیش می آید که گرد هم می آیند و زیاد جر و بحث می کنند . اگر دختر جوانی ببیند که مغز پسته می خورد عاشق می شود و ازدواج می کند اما ازدواج او بعد از حرف های زیاد و گفتگوی طولانی انجام می پذیرد . زنها اگر از یکدیگر مغز پسته بگیرند حرف است و چیزهایی است که درباره هم می گویند . به هر حال دیدن پسته در خواب فکر است و اشتغال ذهنی و اگر در جایی دیدید که پسته را غم و غصه نوشته اند درست نیست و ثابت نشده است .

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
تعبیر خواب پسته تعبیر خواب پسته تعبیر خواب پسته تعبیر خواب پسته تعبیر خواب پسته تعبیر خواب پسته تعبیر خواب پسته تعبیر خواب پسته تعبیر خواب پسته تعبیر خواب پسته تعبیر خواب پسته تعبیر خواب پسته تعبیر خواب پسته
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط

پاسخ دهید


2 + = نُه

« اللّهم عجل لولیک الفرج »
امروز : یکشنبه ۳۰ آذر
تعداد مطالب امروز : 144

خانواده

مروری بر مطالب گذشته