تعبیر خواب پزشک

 

 • تعبیر خواب پزشک
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پزشک » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پزشک

   

  لیلا برایت مى ‏گوید :

  دیدن پزشک در خواب ؛ بیانگر آن اســت ke سلامتى شما در خطر اســت ... اگــر در خواب ببینید ke پزشک شده‏ اید ؛ be ایــن معنى اســت ke براى رسیدن be اهدافتان تلاش بسیارى مى‏ کنید ... اگــر در خواب ببینید ke ba پزشکى مشغول صحبت هستید ؛ be ایــن معناست ke کارهایتان ba موفقیت be انــجـام مى ‏رسند .

   

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  ۱- اگــر دخترى در خواب ببینید ke بیمار اســت و be پزشک مراجعه مى ‏کند ؛ be ایــن معناست ke مى ‏تواند بر ناراحتى ‏هاى خود غلبه کــنــد .

  ۲- اگــر دختری پزشکی be خواب ببیند ؛ نشانه آن اســت ke از زیبایی خود بــرای خوشگذرانی های سبکسرانه استفاده می کــنــد ... اگــر بیمار باشد و چنین خوابی ببیند ؛ نشانه آن اســت ke بر ناراحتی و نگرانی خود be زودی غلبه خواهد کــرد .

  ۳- اگــر دختری پزشک پریشان و مضطربی ra be خواب ببیند ؛ نشانه آن اســت ke در زندگی سعی و تلاش بیشتری بــرای پیش بردن اهدافش خواهد کــرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE