تعبیر خواب پریشانی

 

 • تعبیر خواب پریشانی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پریشانی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پریشانی

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  اگر خواب ببینید ke موضوعى باعث پریشانى شما شده اســت ؛ بیانگر وقوع پیشامدهاى ناگوار اســت ... دیدن پریشانى و ناراحتى دیگران در خواب ؛ نشان‏ دهنده ‏ى آن اســت ke بیمارى شما ra تهدید مى‏ کــنــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE