تعبیر خواب پرستار

 

 • تعبیر خواب پرستار
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پرستار » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پرستار

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱- اگــر خواب ببینید در خانه پرستاری از شما مراقبت می کــنــد ؛ علامت آن اســت ke افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود .

  ۲- اگــر خواب ببینید پرستاری خانه شما ra ترک می گوید ؛ علامت آن اســت ke افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود .

  ۳- اگــر زنی خواب ببیند پرستار اســت و از بیماران مراقبت می کــنــد ؛ نشانه آن اســت ke ba از خودگذشتگی احترام ویژه ای در میان مردم be دست می آورد .

  ۴- اگــر زنی خواب ببیند پرستار اســت و بیماران ra ترک می گوید ؛ نشانه آن اســت ke be وسوسه های فریبنده تن خواهد داد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE