تعبیر خواب پرستاری کردن

 

 • تعبیر خواب پرستاری کردن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پرستاری کردن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پرستاری کردن

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  اگر در خواب پرستارى ra مشاهده کنید ke از شما مراقبت مى ‏کند ؛ نشانه ‏ى آن اســت ke بیمارى شما ra تهدید مى ‏کند ... اگــر در خواب مشغول پرستارى از بیماران باشید be ایــن معناست ke be مقامات بالاى اجتماعى دست مى ‏یابید ... اگــر زنى در خواب مشغول پرستارى از فرزند خود باشد ؛ be ایــن معناست ke شغل مناسبى be دست خواهد آورد .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ اگــر زنی خواب ببیند از نوزاد خود پرستاری می کــنــد ؛ نشانه آن اســت ke be کاری دلپذیر مشغول خواهد شــد .

  ۲ـ اگــر دختری خواب ببیند از نوزادی پرستاری می کــنــد ؛ علامت آن اســت ke مقام ارزشمند و معتبری be دست خواهد آورد .

  ۳ـ اگــر مردی خواب ببیند همسرش از کودک خردسالش مراقبت می کــنــد ؛ نشانه آن اســت ke مسئولیت های خود ra be شکل هماهنگی پیش خواهد برد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE