تعبیر خواب پرده پر نقش و نگار

 

 • تعبیر خواب پرده پر نقش و نگار
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پرده پر نقش و نگار » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پرده پر نقش و نگار

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  ۱ـ دیدن پرده ای پر نقش و نگار و گران قیمت در خواب ؛ نشانه آن اســت ke زندگی پر تجمل و اشرافی مورد علاقه شما خواهد بود .

  ۲ـ دیدن پرده پر نقش و نگار و پاره در خواب ؛ نشانه آن اســت ke تمایلات خود ra ارضاء خواهید نمود .

  ۳ـ اگــر دختری خواب ببیند ke be پنجره اتاقش پرده ای پر نقش و نگار آویخته اســت ؛ نشانه آن اســت ke be زودی ba فردی ثروتمند ازدواج خواهد کــرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE