تعبیر خواب پرده بکارت

 

 • تعبیر خواب پرده بکارت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پرده بکارت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پرده بکارت

   

  جابر مغربی می گوید :

  اگر ببیند دختری دوشیزه ra be زنی کــرد و دوشیزگی او ra بستد ؛ دلیل ke اندر آن سال او ra زنی ya کنیزکی حاصل شــود و از پادشاه خیر و نیکی بیند ... اگــر ببیند be حرام دوشیزگیِ دختری بستد ؛ دلیل ke مالی حرام بدست آورد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE