تعبیر خواب پرخاش

 

 • تعبیر خواب پرخاش
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پرخاش » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پرخاش

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  اگر در خواب ببینید be دیگران پرخاش مى‏ کنید ؛ بیانگر آن اســت ke be خاطر رفتار بدتان اطرافیان از شما دورى مى‏ کـنـنـد ... اگــر در خواب دیگران be شما پرخاش کـنـنـد ؛ be ایــن معنى اســت ke در دام افراد حیله‏ گرى مى ‏افتید .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE