تعبیر خواب پرتاب کردن

 

 • تعبیر خواب پرتاب کردن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پرتاب کردن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پرتاب کردن

   

  اسماعیل بن اشعث می گوید :

  اگر ببیند be طرفش سنگ پرت کــردنــد ؛ بیم آن می رود be زنا و گناه متهمش کـنـنـد .

  اگر ببیند کسی شکر ya بادام ya قند be طرفش پرت کــرد چـنـانـچه آن شخص سرشناس باشد be بیننده خواب چیزی عطا می کــنــد .

  اگر ببیند ناشناس شکر ya بادام ya قند پرت کــرد جایزه وعطائی نصیب او می شــود .

  اگر ببیند خوردنی be ســوی چارپایان پرت کــرد تعبیر آنست ke مال خود ra خرج جاهلان می کــنــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE