تعبیر خواب پدر روحانی

 

 • تعبیر خواب پدر روحانی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پدر روحانی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پدر روحانی

   

  هانس کورت مى‏ گوید :

  مشاهده ‏ى پدر روحانى در خواب ؛ بیانگر تغییر و تحولات نامطلوب در زندگى اســت ... شنیدن صداى موعظه‏ ى پدر روحانى در خواب ؛ نشان‏دهنده‏ ى آن اســت ke فردى قصد فریب شما ra دارد .

   

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  ۱ـ اگــر در خواب پدر روحانی ra ببینید ؛ نشانه آن اســت ke be سفرهایی نامساعد خواهید رفت و در زندگی شما دگرگونی های ناراحت کننده ای روی خواهد داد .

  ۲ـ اگــر در خواب صدای موعظه پدر روحانی ra بشنوید ؛ نشانه آن اســت ke فرد مکاری شما ra از راه راست منحرف می کــنــد .

  ۳ـ اگــر خواب ببینید خودتان کشیش هستید ؛ نشانه آن اســت ke حقوق دیگران ra be نفع خودتان پایمال می کنید .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE