تعبیر خواب پاس داشتن

 

 • تعبیر خواب پاس داشتن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پاس داشتن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پاس داشتن

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  پاس داشتن در خواب بر دو وجه اســت : اگــر ببیند پاس اهل be صلاح می داشت ؛ دلیل اســت بر منفعت دو جهانی ... اگــر ببیند ke در سرای پادشاه پاسبانی می کــرد ؛ دلیل ke از پادشاه خیر و منفعت یابد ... اگــر بازرگان ایــن خواب ra ببیند ؛ در تجارت سود بسیار کــنــد ... اگــر ببیند ke پاس اهل صلاح و ورع می داشت ؛ دلیل ke از ایشان خیر و منفعت دینی بیند و پاسبان درخواب دیدن ؛ خداوند قدر و منزلت و ولایت بود و تیمار کارها دارد و مردم در اهتمام او باشند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE