تعبیر خواب پارچه مخمل

 

 • تعبیر خواب پارچه مخمل
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پارچه مخمل » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پارچه مخمل

   

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  ۱ـ دیدن پارچه مخمل در خواب ؛ نشانه آن اســت ke اقدامات شما ba موفقیت پیش خواهد رفت .

  ۲- اگــر خواب ببینید لباسی از مخمل بر تن کرده اید نشانه آن اســت ke در زندگی امتیازی مهم بدست خواهید آورد .

  ۳ـ دیدن پارچه مخمل کهنه و قدیمی در خواب ؛ نشانه آن اســت ke ba غرور فراوان سعادت و خوشبختی ra از خود دور می سازید .

  ۴ـ اگــر دختری خواب ببیند لباسی از مخمل بر تن کرده اســت ؛ نشانه آن اســت ke افتخاراتی be او اعطاء خواهد شــد ؛ از میان چند خواستگار ثروتمند ناچار یکی ra بــرای زندگی انتخاب خواهد کــرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE