تعبیر خواب پابند

 

 • تعبیر خواب پابند
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پابند » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پابند

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  پابند در خواب دیدن ؛ سخن خوش و لطیف اســت ؛ ya بوسه اســت ke از فرزند و عیال یابد ya be دوستی دهد ... اگــر پابند بسیار بیند ؛ نعمت و روزی حلال اســت be قدر آن ke دیده ... اگــر دید پیرزنی خروارها پابند بدو بخشید ؛ دلیل اســت ke مال و نعمت دنیا بیابد و be قدر آن کارش نظام گیرد ... اگــر ببیند پابند بسیار داشت و جمله ra ببخشید ya از وی ضایع شــد ؛ دلیل ke اگــر نعمت دارد جمله ra نفقه کــنــد ؛ ya از وی ضایع گردد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE