تعبیر خواب پابندانی کردن

 

 • تعبیر خواب پابندانی کردن
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب پابندانی کردن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب پابندانی کردن

   

  محمد بن سیرین می گوید :

  اگر be خواب دید ke کسی ra پابندانی کــرد ؛ دلیل ke در کار آن شخص مقیم و پایدار اســت و از او جدا نگردد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع)‌ می فرمایند :

  پابندانی کردن در خواب بر سه وجه است

  اول : مقیم شدن آن شخص ke پابندانی او کرد

  دوم : عنایت کردن ba وی

  سوم : خیر و منفعت بدو رسد .

  اگر ببیند از پابندان کسی بیرون آمد ؛ تاویلش be خلاف ایــن اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE