تعبیر خواب يوز

تعبیر خواب يوز

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبیر خواب يوز
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب يوز » بــه ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب يوز

   

  يوز: جانوري شکاري کوچکتر از پلنگ کــه بدان مخصوصاً شکار آهو و مانند آن کنند.

  محمدبن سيرين گويد :

  يوز درخواب دشمني بود فرومايه. اگــر بيند كه بــا يوز طعام مي خورد؛ از شر دشمن ايمن شود. اگــر بيند كه يوز بدو حمله نمود از دشمن بــه او مضرت رسد. اگــر بيند كه بــا يوز جنگ نمود و غالب شــد بر دشمن ظفر يابد.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  يوز؛ حيواني اســت دردنده و گوشت خوار از خانواده پلنگ کــه پوشش منقش ندارد و خال خال نيست. اين حيوان در خواب بــه دشمن تعبير مي شــود و دشمني اســت فرومايه کــه انسان را غافلگير مي کــنــد و آسيب وارد مي آورد. اگــر در خواب ببينيد يوزي رام شما شده يا از ظرفي کــه غذا مي خوريد آن حيوان نيز مي خورد بر دشمن غلبه يافته و ايمن مي شويد. اگــر ببينيد يوز در خواب بــه شما حمله کــرد از جانب دشمن آسيب مي بينيد و اگــر شما يوز رانديد؛ دشمن را از خود مي رانيد. نگاه کردن در چشم يوز خوب نيست.

   

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب يوز”

  دیدگاه ها بسته شده اند.