تعبیر خواب يوزپلنگ

 

 • تعبیر خواب يوزپلنگ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب يوزپلنگ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب يوزپلنگ

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر در خواب از ديدن يوزپلنگ وحشت كنيد ؛ علامت آن اســت كه قراردادهاي كار يا پيمان عشق be طور باور نكردني لغو و باطل خواهد شــد .

  اگر در خواب يوزپلنگي ra بكشيد ؛ نشانةآن اســت كه در زندگي توفيق خواهيد يافت ... و چشم اندازهايي درخشان در برابرتان پديدار خواهد شــد .

  اگر در خواب احساس كنيد يوزپلنگي شما ra تعقيب مي كند ؛ نشانة آن اســت كه احتمالاً افرادي كه be شما وعده هايي داده اند ؛ از گفته هاي خود پشيمان خواهند شــد .

  شنيدن صداي يوزپلنگ در خواب ؛ علامت آن اســت كه خبرهايي از كم شدن سود پول خود خواهيد شنيد ... ba افراد اجتماع نيز سر ناسازگاري خواهيد داشت .

  ديدن يوزپلنگي چــون گربه در خواب ؛ علامت آن اســت كه شر و بدي گريبانتان ra خواهد گرفت .

  اگر در خواب صداى يوزپلنگى ra بشنويد؛ be اين معنا اســت كه خبرهاى بدى be گوشتان مى‏رسد. كشتن يوزپلنگ در خواب؛ بيانگر موفقيت و پيروزى است.

  محمدبن سيرين گويد :

  يوز در خواب دشمنى بود فرومايه. اگــر بيند كه ba يوز طعام مى‏خورد؛ از شر دشمن ايمن شود. اگــر بيند كه يوز بدو حمله نمود از دشمن be او مضرت رسد. اگــر بيند كه ba يوز جنگ نمود و غالب شــد بر دشمن ظفر يابد.

  ليلا برايت مى ‏گويد :

  ديدن يوزپلنگ در خواب؛ بيانگر آن اســت كه بايد مراقب اطراف خود باشيد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE