تعبیر خواب يوزپلنگ

تعبیر خواب يوزپلنگ

 

 • تعبیر خواب يوزپلنگ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب يوزپلنگ » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب يوزپلنگ

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر در خواب از ديدن يوزپلنگ وحشت كنيد ، علامت آن است كه قراردادهاي كار يا پيمان عشق به طور باور نكردني لغو و باطل خواهد شد .

  اگر در خواب يوزپلنگي را بكشيد ، نشانةآن است كه در زندگي توفيق خواهيد يافت . و چشم اندازهايي درخشان در برابرتان پديدار خواهد شد .

  اگر در خواب احساس كنيد يوزپلنگي شما را تعقيب مي كند ، نشانة آن است كه احتمالاً افرادي كه به شما وعده هايي داده اند ، از گفته هاي خود پشيمان خواهند شد .

  شنيدن صداي يوزپلنگ در خواب ، علامت آن است كه خبرهايي از كم شدن سود پول خود خواهيد شنيد . با افراد اجتماع نيز سر ناسازگاري خواهيد داشت .

  ديدن يوزپلنگي چون گربه در خواب ، علامت آن است كه شر و بدي گريبانتان را خواهد گرفت .

  اگر در خواب صداى يوزپلنگى را بشنويد، به اين معنا است كه خبرهاى بدى به گوشتان مى‏رسد. كشتن يوزپلنگ در خواب، بيانگر موفقيت و پيروزى است.

  محمدبن سيرين گويد :

  يوز در خواب دشمنى بود فرومايه. اگر بيند كه با يوز طعام مى‏خورد، از شر دشمن ايمن شود. اگر بيند كه يوز بدو حمله نمود از دشمن به او مضرت رسد. اگر بيند كه با يوز جنگ نمود و غالب شد بر دشمن ظفر يابد.

  ليلا برايت مى ‏گويد :

  ديدن يوزپلنگ در خواب، بيانگر آن است كه بايد مراقب اطراف خود باشيد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE