تعبیر خواب يهودی

 

 • تعبیر خواب يهودی
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب يهودی » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب يهودی

   

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد در كنار فردي يهودي ايستاده ايد ؛ علامت آن اســت كه ba تمام وجود مي كوشيد be ثروت دست يابيد ؛ امــا كوششهاي شما در سطح نازلي برآورده خواهد شــد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد ba يهودي معامله مي كنيد ؛ نشانة آن اســت كه در اموري مهم be موفقيت دست خواهيد يافت .

  3ـ اگــر دختري در خواب خود ra كنار مردي يهودي ببيند ؛ علامت آن اســت كه سخنان دروغي ديگران ra حقيقي مي پندارد ؛ و بعد متوجه مي شــود ديگران تنها براي سوء استفاده از او چاپلوسي و چرب زباني مي كردند .

  4ـ اگــر مردي در خواب خود ra كنار زني يهودي ببيند ؛ نشانة آن اســت كه be سمت آسايش و كسب شهوتراني پيش مي رود .

  5ـ اگــر شهر يهوديان ra در خواب ببينيد ؛ علامت آن اســت كه در اثر معامله و رفت و آمد ba آنها be ثروت و راحتي دست مي يابيد .

  6ـ اگــر خواب ببينيد ba فردي يهودي بحث مي كنيد ؛ علامت آن اســت كه آبروي شما در محيط كار در خطر اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE