تعبیر خواب يشم

 

 • تعبیر خواب يشم
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب يشم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب يشم

   

  خالد اصفهاني گويد :

  اگر درخواب بيند انگشتري از يشم داشت؛ دليل كه زن خواهد. اگــر ديد كه يشم بسيار داشت از زنان مال حاصل كند.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  يشم؛ سنگي اســت سبز رنگ ke از جواهرات درجه دوم و کم ارزش محسوب مي شــود مثل لعل؛ عقيق و حکم آن همان تعبير جواهرات است. اگــر زني be شما انگشتري از يشم بدهد از جانب او سکون و آرامش خواهيد يافت و اگــر خودتان جنسي از يشم داشته باشيد؛ فراغت خاطر در شما پديد مي آيد. اگــر انگشتري ke از يشم داريد تنگ باشد از جانب زن يا همسرتان تحت فشار قرار خواهيد گرفت. زني ke be شما خيلي نزديک اســت شما ra تحت فشار قرار مي دهد. اگــر مقدار زيادي سنگ يشم در خواب ديديد؛ از جانب زني سود مي بريد ke آن سود بسيار اســت و اندک نيست.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر در خواب يشم ببينيد؛ بيانگر آن اســت كه be سعادت و خوشبختى خواهيد رسيد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE