تعبیر خواب يشم

تعبیر خواب يشم

 

 • تعبیر خواب يشم
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب يشم » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب يشم

   

  خالد اصفهاني گويد :

  اگر درخواب بيند انگشتري از يشم داشت، دليل كه زن خواهد. اگر ديد كه يشم بسيار داشت از زنان مال حاصل كند.

  منوچهر مطيعي تهراني گويد :

  يشم، سنگي است سبز رنگ که از جواهرات درجه دوم و کم ارزش محسوب مي شود مثل لعل، عقيق و حکم آن همان تعبير جواهرات است. اگر زني به شما انگشتري از يشم بدهد از جانب او سکون و آرامش خواهيد يافت و اگر خودتان جنسي از يشم داشته باشيد، فراغت خاطر در شما پديد مي آيد. اگر انگشتري که از يشم داريد تنگ باشد از جانب زن يا همسرتان تحت فشار قرار خواهيد گرفت. زني که به شما خيلي نزديک است شما را تحت فشار قرار مي دهد. اگر مقدار زيادي سنگ يشم در خواب ديديد، از جانب زني سود مي بريد که آن سود بسيار است و اندک نيست.

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر در خواب يشم ببينيد، بيانگر آن است كه به سعادت و خوشبختى خواهيد رسيد.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE