تعبیر خواب يادداشت

 

 • تعبیر خواب يادداشت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب يادداشت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب يادداشت

   

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  اگر خواب ببينيد چيزي يادداشت مي كنيد ؛ علامت آن اســت كه درگير كار بيهوده اي خواهيد شــد كه تنها نگراني و اضطراب برايتان be ارمغان مي آورد .

  اگر خواب ببينيد ديگران چيزي يادداشت مي كنند ؛ نشانة آن اســت كه فردي از شما در خواست كمك مي كند و شما ra ba درخواست خود نگران مي سازد .

  اگر خواب ببينيد يادداشت خود ra گم كرده ايد ؛ علامت آن اســت كه در تجارت زيان ناچيزي خواهيد ديد .

  اگر در خواب يادداشتي پيدا كنيد ؛ نشانةآن اســت كه ba قبول كردن وظيفه اي جديدي ؛ be ديگران سود خواهيد رساند .

  يادداشت كردن چيزها در خواب؛ بيانگر ناراحتى و پريشانى است.

  اگر در خواب يادداشتى ra پيدا كنيد؛ be اين معنا اســت كه در انــجـام كارى موفق خواهيد بود.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE