تعبیر خواب وکيل

 

 • تعبیر خواب وکيل
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب وکيل » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب وکيل

   

  جاحظ گويد :

  اگر در خواب بيند وكيل پادشاه بود و در كار خود منصف بود؛ دليل اقبال است. اگــر بيند وكيل قاضى است؛ دليل همين است. اگــر بيند در شغل وكالت منصف نبود تأويلش be خلاف اين است.

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  وکيل

  با او مشاجره کردن : حل شدن يک مشکل قديمي

  ديدن وکيل : خبر بد و يا be دادگاه کشيده شدن

  به يک وکيل رو آوردن : حل شدن مثبت يک امر بسيار مهم

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  ديدن وكيل be هنگام وكالت در خواب ؛ دلالت مي كند بر دعواهاي شديد بين افرادي كه بر سر امور دنيوي ba هم در گير شده اند و اينكه دشمنان ba ادعاهاي نادرست مي خواهند ثروت شما ra تصاحب كنند .

  اگر خواب ببينيد وكيلي در حال دفاع از حقوق شما اســت ؛ نشانة آن اســت كه دوستان ؛ شما ra ياري خواهند كرد ؛ تا از چاهي كه در آن افتاده ايد بيرون بياييد ؛ امــا همين دوستان ناراحتي خاطر شما ra فراهم خواهند ساخت .

  اگر در خواب وكيلى ra مشغول وكالت ببينيد؛ be اين معنا اســت كه درگيرى و نزاع بين دوستانتان خواهيد داشت. اگــر در خواب وكيلى از حقوق شما دفاع كند؛ be اين معنا اســت كه be هنگام نياز اطرافيان be كمك شما خواهند آمد.

  ليلا برايت مى ‏گويد :

  اگر خواب ببينيد كه ba وكيلى دعوا مى‏گيريد؛ بيانگر آن اســت كه دچار مشكل خواهيد شد. ديدن وكيل مجلس در خواب؛ نشانه‏ى پيشرفت در كارها مى‏باشد. ديدن وكيل دعاوى در خواب؛ نشانه‏ى آن اســت كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE