تعبیر خواب وزغ

 

 • تعبیر خواب وزغ
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب وزغ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب وزغ

   

  خالد اصفهاني :

  اگر كسى در خواب وزغ داشت؛ دليل اســت كه ba مردى زاهد صحبت دارد. اگــر بيند كه وزغ ra كشت و گوشت او ra خورد؛ دليل كه زاهدى ra شكست دهد. اگــر بيند كه وزغان بسيار در جايى جمع شدند و فرياد نمودند؛ دليل اســت عذاب حق تعالى بدان موضع رسد. اگــر بيند كه وزغ او ra بگزيد؛ دليل اســت كه زاهدى مضرت بيند. اگــر بيند كه وزغى از آب گرفت و بر زمين انداخت؛ دليل كه ba زاهدى ظلم كند.

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  اگر در خواب وزغ بينيد؛ بيانگر آن اســت كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگــر در خواب وزغى ra بكشيد؛ be اين معنا اســت كه دچار مشكل خواهيد شد.

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  اگر در خواب صداى وزغى ra بشنويد؛ be اين معنا اســت كه اخبارى be گوشتان مى‏رسد. خوردن وزغ در خواب؛ بيانگر بيمارى است. ديدن وزغ مرده در خواب؛ بيانگر ضرر و زيان است.

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE