تعبیر خواب وحشت

 

 • تعبیر خواب وحشت
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب وحشت » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب وحشت

   

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  اگر خواب ببينيد be علتي دچار وحشت شده ايد ؛ نشانةآن اســت كه دچار زيان و نوميدي خواهيد شــد .

  اگر خواب ببينيد ديگران وحشت زده و مضطرب be نظر مي رسند ؛ نشانةآن اســت كه اندوه دوستان شديداً بر شما تأثير مي گذارد .

  اگر خواب ببينيد كه دچار وحشت شده‏ايد؛ be اين معنا اســت كه نااميد و پريشان خواهيد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE