تعبیر خواب وجد

 

 • تعبیر خواب وجد
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب وجد » be ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب وجد

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  اگر در خواب احساس وجد و شعف كنيد ؛ نشانة آن اســت كه از ملاقات دوستي كه مدتها نزد شما نبوده اســت ؛ لذت خواهيد برد .

  اگر در رؤياهايي پريشان يا كابوس مانند احساس وجد كنيد ؛ نشانة آن اســت كه be غم و نوميدي دچار مي شويد .

  اگر در خواب مشاهده كنيد كه be خاطر موضوعى احساس وجد و شعف مى‏ كنيد؛ be اين معنا اســت كه روزهاى خوشى ra سپرى خواهيد كرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE